Asigurarea auto obligatorie (RCA)

Asigurarea auto obligatorie (RCA)

Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite.Persoana vinovata de producerea accidentului nu poate beneficia de despagubiri pentru vehiculul sau in baza propriei polite de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi despagubite in baza unei polite de asigurare facultativa de avarii si furt tip CASCO.

Ce se asigura ?

 • Asigurarea RCA acopers prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie:
  • prejudicii materiale;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat;
  • prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;
  • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului pagubit.
 • Despagubiri pentru prejudiciile produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie si pentru cheltuielile facute de acestia in procesul civil, in conformitate cu:
  • nivelul impus de legislatia statului membru pe teritoriul caruia s-a produs accidentul sau la nivelul legislatiei din Romania in cazul in care acesta din urma este mai mare;
  • nivelul impus de legislatia din Romania, in cazul in care persoanele prejudiciate sunt cetateni ai unor state membre.
 • Membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de vehicule si este acoperita de asigurarea obligatorie RCA nu sunt exclusi de la beneficiul asigurarii pentru propriile lor vatamari corporale.

Ce nu se asigura ?

 • Prejudiciile produse bunurilor aparținând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despăgubiri
 • Prejudiciile produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea ori utilizat de aceeași persoana fizica sau juridica.
 • Prejudiciile cauzate in situațiile in care nu se face dovada valabilității la data accidentului a asigurării RCA
 • Partea din prejudiciu care depășește limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA.
 • Amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligata persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.
 • Cheltuielile făcute in procesul penal de persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.
 • Prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului si persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului.
 • Prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalațiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru.
 • Prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operațiunilor de încărcare si de descărcare.
 • Prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase.

Exista restricții de acoperire ?

NU se încheie contract RCA pentru persoanele fizice si juridice care utilizează vehicule exclusiv in scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

Legislatia in vigoare privind asigurarea RCA

 • Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul CSA nr.5/2010 pentru punerea in aplicare a Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.344 din 25/05/2010)

Legislatia din Romania referitoare la asigurarea RCA este conforma cu Directivele europene care reglementeaza aceasta asigurare, acte normative obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

De ce este obligatoriu? Toti proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare RCA si sa plateasca prima de asigurare aferenta.De asemenea, au obligatia de a aplica pe parbrizul vehiculului intr-un loc vizibil din exterior vigneta primita odata cu polita de asigurare.Scopul acestui tip de asigurare fiind despagubirea pagubitului pentru daunele suferite, indiferent de situatia materiala a celui care a produs paguba. Ce se intampla daca nu sunt asigurat ? Daca sunteti proprietar de vehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie. Contraventia se constata de catre personalul Politiei si se sanctioneaza cu: amenda de la 1000 RON la 2000 RON , retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare/inregistrare, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. (Legea nr.136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) Raspunderea asiguratorului RCA incepe: • din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia; • din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii; • din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate. Limitele de raspundere ale asiguratorului RCA Indiferent de societatea de asigurari emitenta a politei RCA, daunele acoperite sunt identice la fel ca si in cazul limitelor de despagurie. Pentru asigurarile RCA limita de despagubire pentru anul 2012 este de 1.220.000 EUR / eveniment pentru pagube material si de 6.070.000 EUR / eveniment pentru vatamari corporale si deces. Sistemul bonus/malus Pentru toate asigurarile obligatorii RCA incheiate cu incepere de la 1 ianuarie 2010, societatile de asigurare au obligatia legala de a aplica sistemul bonus-malus, care conduce la reducerea sau majorarea primei de asigurare RCA in functie de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul persoana fizica intr-o perioada de referinta. Verificarea valabilitatii asigurarii online Verificarea valabilitatii unei asigurari RCA se poate face accesand baza de date CEDAM (baza de date la nivel national privind asigurarile RCA valabile) accesand urmatorul link: verificare rca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *