Informatii generale

Sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus; clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric în asigurare. Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA

Clasa de bonus-malus se atribuie automat, interogand baza de date nationala CEDAM:
a) pentru persoane fizice, istoricul de daunalitate se va calcula doar pe baza de CNP
b) pentru persoane juridice, istoricul de daunalitate se va calcula pe baza de CUI si serie de sasiu

În situatia în care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. Clasa B/M curenta se va stabili ca fiind cea mai favorabila asiguratului dintre politele cu data intrarii in valabilitate mai mare decat data de inceput a anului de referinta.
În situatia în care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Coeficientii de reducere si cum se aplica Bonusul

Clasa de bonus se pastreaza pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurata. In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

Clasa Bonus Malus veche in sistem anterior OUG nr 54/ 2016 (inainte de 23.12.2016)

B14 – 50%    
B13 – 47%
B12 – 44%
B11 – 41%
B10 – 38%
B9 – 35%
B8 – 32%
B7 – 29%
B6 – 26%    
B5 – 22%    
B4 – 18%    
B3 – 14%    
B2 – 10%    
B1 – 5%        
B0 – pret de baza    
M1 + 5%
M2 + 10%
M3 + 20%
M4 + 30%
M5 + 45%
M6 + 60%
M7 + 80%
M8 + 100%

Clasa Bonus Malus noua conform Legii nr 132 / 2017 (incepand cu 01.08.2017)

B8 – 50%
B8 – 50%
B8 – 50%
B8 – 50%
B8 – 50%
B8 – 50%
B8 – 50%
B7 – 40%
B6 – 30%
B5 – 25%
B4 – 20%
B3 – 15%
B2 – 10%
B1 – 5%
B0 – pret de baza
M1 + 10%
M2 + 20%
M3 + 30%
M4 + 40%
M5 + 50%
M6 + 60%
M7 + 70%
M8 + 80%